Harveys Bristol Cream

Harveys Bristol Cream

16,97 €     ανά μονάδα
μη διαθέσιμη

Οινοποιείο: John Harvey & Sons
Αλκοολαιμία: 17,5 %
Ποσότητα: 75 cL

Γνωστό Λιμάνι por su ιδιόμορφο sabor conseguido από la combinación de Φίνος, Amontillados, Olorosos y ποικιλία αμπέλου Pedro Ximιnez.

Es de χρώμα ámbar oscuro, con άρωμα γλυκύς y delicado y sabor ένας Πασάς.