Κρασιά της CASTILLA LA MANCHA

Κρασιά της Castilla La Mancha: Λίστα προϊόντων


Ερυθροί οίνοι Calar del Río Mundo

CALAR DEL RíO MUNDO
Ερυθροί οίνοι 2012 - 70 cL

16,43 €

Ερυθροί οίνοι Corpus del Muni

CORPUS DEL MUNI
Ερυθροί οίνοι Βελανιδιά 2018 - 75 cL

10,62 €

Ερυθροί οίνοι Montalvo Wilmot Syrah

MONTALVO WILMOT SYRAH
Ερυθροί οίνοι 2018 - 75 cL

14,77 €

Ερυθροί οίνοι Dos Marías

DOS MARíAS
Ερυθροί οίνοι Βελανιδιά 2017 - 75 cL

15,68 €

Ερυθροί οίνοι Montalvo Cabernet de la Familia

MONTALVO CABERNET DE LA FAMILIA
Ερυθροί οίνοι 2014 - 75 cL

18,08 €

Ερυθροί οίνοι PONTEVS

PONTEVS
Ερυθροί οίνοι Crianza 2016 - 75 cL

16,70 €

Ερυθροί οίνοι Finca Coronado

FINCA CORONADO
Ερυθροί οίνοι 2001 - 75 cL

21,87 €

Ερυθροί οίνοι Ausás Interpretación

AUSáS INTERPRETACIóN
Ερυθροί οίνοι 2017 - 75 cL

61,87 €

Ερυθροί οίνοι Volver

VOLVER
Ερυθροί οίνοι Βελανιδιά 2018 - 75 cL

13,87 €